SPON:
Specialisten in Passend Onderwijs

Organisatie

Raad van Toezicht

 • Mw. M. van Doorn (voorzitter)
 • Dhr. M.W. Heemskerk
 • Mw. C. van Randwijk
 • Mw. B.F.L. Vermaas
 • Dhr. H.J.C. Vermeer

College van Bestuur

 • Dhr. Jim Bijlstra, voorzitter 
 • Dhr. E. de Weers, lid

Bestuurssecretariaat

 • Linda Hardeman, bestuursassistent
 • Ilonka de Leur, secretarieel medewerker

Postbus 23
3350 AA  Papendrecht
Telefoon: 078 - 644 97 34
E-mail: info@spon.nu

Bankrekening: IBAN: NL17RABO0102843805
Loonbelastingnummer: 812571368L03
Kamer van Koophandel Rotterdam nr. 24354004
De Stichting is ANBI-geregistreerd - RSIN 812571368

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

 • Alet Veldhuijzen, voorzitter
 • Gerda van Kuilenburg, secretaris

Postadres: Postbus 23, 3350 AA Papendrecht